LÄHTEET

Painettu kirjallisuus

Aaltonen, Susanna 2005. Taitoa ja valoa. Paavo Tynellin valaisimet arkkitehtuurissa 1920–1950 -luvuilla. Teoksessa Paavo Tynell ja Taito Oy. Toim. Marianne Aav ja Eeva Viljanen. Designmuseo, 70–101.

Aaltonen, Susanna 2010. Sisustaminen on kuin käsialaa: Carin Bryggman ja Lasse Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940- ja 1950-luvulla. Helsinki: Taidehistorian seura.

Aaltonen, Susanna 2010. Vastakkain iskettyä, vai sopuisaa yhteistyötä?: Aarne Ervin toimistoyhteisö sisustusarkkitehti Lasse Ollinkaaren näkökulmasta. Aarne Ervi – tilaa ihmiselle. Architect Aarne Ervi 1910–1977. Toim. Eriika Johansson, Juhana Lahti, Kristiina Paatero. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, 84-103.

Aav, M. & Viljanen, E. 2005. Paavo Tynell ja Taito Oy. Helsinki: Designmuseo.

Ervi, Aarne 1946. Ravintola Kestikartano, Helsinki. Arkkitehti 5/1946, 53‒58.

Hautajärvi, Harri. Autiotuvista lomakaupunkeihin: Lapin matkailun arkkitehtuurihistoria. Helsinki: Aalto-yliopisto 2014, 260-261. https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon. cgi?BBID=2635348

Jetsonen, Sirkkaliisa. 1994. Jälleenrakentamisen aika: Näkökulmia 1940- ja 1950-luvun arkkitehtuuriin. Otaniemi: TKK.

Johansson, Eriika Lahti, Juhana & Paatero, Kristiina (toim.) 2010. Aarne Ervi – tilaa ihmiselle. Architect Aarne Ervi 1910–1977. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo. ”Kestikartano siirretään hirsinippuina varastoon”. Helsingin Sanomat 4.10.1967. Mäkelä, Anneli 1984. Ken kantaa Kalevalaa – Kalevalaisten Naisten Liitto ry 50 vuotta. Jyväskylä.

Mäki, Oili 1954. Taide ja työ − Finnish designer of today. Porvoo.

Ojanperä, Riitta (toim.) 2009. Kalevala kuvissa. 160 vuotta Kalevalan innoittamaa suomalaista taidetta. Ateneumin taidemuseo / Valtion taidemuseo.

Peltovuori, Sinikka 1988. Laila Karttusen kirkolliset tekstiilit. Fredrika Wetterhoffin Kotiteollisuusopettajaopisto: Julkaisu 4/1988.

Salokorpi, Asko 1994. Arkkitehdiksi sodan varjossa: 1940-luvulla opiskelleiden haastattelu. Helsinki: Rakennustieto.

Sillanpää, Merja 2002. Säännöstelty huvi − Suomalainen ravintola 1900-luvulla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Svinhufvud, Leena 2009. Moderneja ryijyjä, metritavaraa ja käsityötä − Tekstiilitaide ja nykyaikaistuva taideteollisuus Suomessa maailmansotien välisenä aikana. Designmuseo. Helsinki.

Painamattomat lähteet

Suomen Arkkitehtuurimuseo. Arkisto.

Aarne Ervin arkisto.

Ervi, Aarne. Ravintola Kestikartano. Artikkeliluonnos. Ervi, Aarne 1945. Kalevala-ravintolan yleissuunnitelma, 18.6.1945.

Alajuuma, Viivi 2007. Ravintola Kestikartano − Maija Taimin suunnitteleman tuolin restaurointi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun restauroinnin koulutusohjelman syventävätyö.

Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Halonen, Sanelma 1999. Kestikartanon muistoja. C-kasetti. Kirjoituskilpailu Kestikartano-muistoista. ”Kirjailija Elsa Heporautaa haastattelemassa” Lehtiartikkeli 1939. Lehtileikekirja. Kylmäkkö Maija Lehtisen haastattelu 28.3.2017. Ylönen, Aulikki 1954. Kaksi vuosikymmentä kalevalaista kulttuurityötä − Kalevalaiset Naiset Ry 1935-1954. Julkaisematon historiikki. Kalevalaisen Kulttuurin Säätiö.

Kansallisarkisto
Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Arkkitehti Aarne Ervin selostus Kalevalaisten Naisten ravintola-kahvilan suunnitelmista ja huoneiston korjauksista. Kalevalaiset Naiset ry, Hallituksen pöytäkirja 25/45 13.11.45. Hallituksen pöytäkirja 22.10.63. Kestikartanon hallituksen pöytäkirja 10/59 1.10.1959. Kestikartanon vuosikertomukset. Gretel Sommarin tervehdyspuhe. Kestikartanon 10-vuotisjuhla 1956. Kestikartano: avajaisia yms. 1946, 1951, vuosijuhlia 1956, 1972.

Aino-Mari Mecklinin arkisto Kestikartanon vuosikertomus 1950. Muistelua Kestikartanon rakentamisesta. Kestikartano: toimitteet, konseptiot, puheita.

Kuvalähteet

Suomen Arkkitehtuurimuseo.
Helsingin kaupunginmuseo.
Journalistinen kuva-arkisto JOKA.
Museovirasto.
Kalevalaisten Naisten Liitto ry:n arkisto.
Valokuvaaja Suvi Sievilä.
Yksityisarkisto.