TEKIJÄT

Järjestäjät:
Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Työryhmä:
Susanna Aaltonen, Kalevalaisten Naisten Liitto
Viivi Alajuuma, Kalevalaisten Naisten Liitto
Sirpa Huttunen, Kalevalaisten Naisten Liitto
Ildikó Lehtinen, Kalevalaisten Naisten Liitto
Tuomas Aatola, Metropolia
Jaakko Ruuttunen, Metropolia
Lauri Huikuri, Metropolia

Asiantuntija:
FT Susanna Aaltonen

Käsikirjoitus:
Viivi Alajuuma, Ildikó Lehtinen, Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Verkkosivut:
Timo Bontenbal, Metropolia

Virtuaalikierros ja animaatio:
Jorgos Hatzikelis, Metropolia

Graafinen ilme:
Tuuli Ollikainen, Metropolia

Projektipäällikkö:
Mikko Multanen, Metropolia
Christoffer Sohlberg, Metropolia

Avustaja:
Ronja Nurmi, Metropolia

Esinekuvat:
Suvi Sievilä Photo/Grafia

Käännös englanniksi: Käännös-Aazet Oy

KIITOS:

Alfred Kordelinin säätiö
Designmuseo
Helsingin Kalevalaiset Naiset ry
Helsingin kaupunginmuseo
Pankinjohtaja Kyösti Järvinen
Rouva Maija Lehtinen
FM Aila Nieminen
Emeritaprofessori Päikki Priha